Taşınır Mal Yönetmeliği Yapılan Değişiklikler


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum