Taşınır Mal Yönetmeliği Yapılan Değişiklikler


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü