Başkanlığımızın Görev Dağılım Çizilgesi


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü