Başkanlığımızın Görev Dağılım Çizilgesi


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum