Formlar

İç Formlar

51848_1810260919546.pdf RD-STR-FR-001 Görevden Ayrılma Raporu

28654_1810260919765.pdf RD-STR-FR-002 Ön Mali Kontrol Görüş Formu

6757_1810260920124.pdf RD-STR-FR-003 Harcama Birimlerinin En Son Kestikleri Tif Numaraları Raporu

30233_1810260920249.pdf RD-STR-FR-004 Kuruş Farkları Cetveli

36050_1810260920249.pdf RD-STR-FR-005 Hata ve Noksanı Bulunan Tahakkuk Evrakı İade Teslim Tutanağı

47431_1810260921140.pdf RD-STR-FR-006 Hassas Görevler Listesi Formu

86517_1810260921468.pdf RD-STR-FR-007 Arşive Giriş Çıkış Formu

48597_1810260922734.pdf RD-STR-FR-008 Su Sebili Değişim ve Takip Formu

72395_1810260922343.pdf RD-STR-FR-009 Su Sebili Bakım ve Kontrol Formu

41492_1811131406436.pdf

RD-STR-FR-010 Stratejik Plan İzleme Tablosu 

18950_1811131407827.pdf

RD-STR-FR-011 Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 
Dış Formlar


33049_1810260922624.pdf
RD-STR-FR-021 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Formu

81496_1810260922234.pdf RD-STR-FR-022 Risk Strateji Belgesi

40845_1810260923171.pdf RD-STR-FR-023 Proje Karşılığı Hibelere İlişkin Hesap Özet Cetveli

20695_18102609230.pdf RD-STR-FR-024 Harcama Talimatı Formu

57832_181026092415.pdf RD-STR-FR-025 Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

16529_1810260924781.pdf RD-STR-FR-026 Muayene Kabul Tutanağı

81119_1810260924125.pdf RD-STR-FR-027 Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı


47015_1810260925812.pdf RD-STR-FR-028 Doğrudan Temin Onay Belgesi


68922_181026133144.pdf RD-STR-FR-029 Ödeme Emri Belgesi ( Sistem Çıktısı)


63_181026092947.pdf RD-STR-FR-030 Taşınır İşlem Fişi

58556_1810260930969.pdf RD-STR-FR-031 Tüketim Malzemeleri Dönem Çıkış Raporları

87596_1810260930985.pdf RD-STR-FR-032 Kayıttan Düşme Teklif Onay Tutanağı

87729_1810260930454.pdf RD-STR-FR-033 Sayım Tutanağı

25077_1810260931516.pdf RD-STR-FR-034 Taşınır Sayım Döküm Cetveli 13 Nolu Cetvel

22376_1810260931423.pdf RD-STR-FR-035 Taşınır Teslim Belgesi


63953_1810260932797.pdf RD-STR-FR-036 Dayanıklı Taşınır Listesi

93646_1810260932985.pdf RD-STR-FR-037 Kayıtlardan Düşürülen Taşınırların Listesi


75566_1810260932766.pdf RD-STR-FR-038 Muhasabe İşlem Fişi (Sistem Çıktısı)

94895_1810260933782.pdf RD-STR-FR-039 Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 14 Nolu Cetvel


92202_1810260933891.pdf RD-STR-FR-040 Taşınır İstek Belgesi


65724_1810260933219.pdf RD-STR-FR-041 Ambar Devir ve Teslim Tutanağı


61395_1810260934298.pdf RD-STR-FR-042 Dayanıklı Taşınırlar Listesi


69050_1810260934173.pdf RD-STR-FR-043 Taşınır Geçici Alındısı


2883_1810260934266.pdf RD-STR-FR-044 Yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi


14621_1810261334138.pdf RD-STR-FR-045 Ödeme Emri Belgesi


90906_1810261542700.pdf RD-STR-FR-046 Bütçe Hazırlık Formları
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum