İdari Birim Kimlik Kodu Formu


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü