Başkanlık

Adi Soyadi : ALAATTİN SORUKLU
Ünvan : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/alaattinsoruklu

Adi Soyadi : ÖMER ERDAL
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/omererdal

Adi Soyadi : MEHMET EMİN EROL
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/meminerol

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü