Faaliyetlerimiz

 
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Genel ve Özel Bütçeli Kurumların Kullanımına Açılan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemlerinin Harcama Birimlerine Tanıtım Konferansı

2017 Yılı Birim Ziyaretlerimiz

İç Kontrol - Satın Alma - Proje Ödemeleri ile İlgili Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Başkanlığımız Ek Ders – Harcırah ve Taşınır Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

2016 Yılı Birim Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

Maaş-KBS Eğitim Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

                  


                                         

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum