Kullanılmayacak Duruma gelmiş Bayrakalar Hakkında Yönetmelik

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum