Kullanılmayacak Duruma gelmiş Bayrakalar Hakkında Yönetmelik

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü