Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Adı Soyadı : SERDAR BALIKÇI
Ünvan : ŞEF
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/serdarbalikci

Adı Soyadı : MÜBECCEL VOLKAN
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/mubeccelvolkan

Adı Soyadı : RABİA KARIŞMA
Ünvan : MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/rabiaozsoy

Adı Soyadı : AYŞEGÜL AYDIN
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/aysegulaydin

Adı Soyadı : ERHAN ŞAHİN
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/erhansahin

Adı Soyadı : YUSUF ÖNAL
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/yusufonal

Adı Soyadı : ESRA KÖLEŞ
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/esracatar

Adı Soyadı : UĞUR AKIŞ
Ünvan : TEKNİKER
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ugurakis

Adı Soyadı : HİLAL UÇAR
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/hilalucar

Adı Soyadı : ORHAN ÇÖRDÜK
Ünvan : ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞ.)
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/orhancorduk

Adı Soyadı : HALİL İBRAHİM KORKMAZ
Ünvan : ŞEF(ÖZELLEŞTİRME)
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/halilibrahimkorkmaz

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum