İç Kontrol-Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

Adi Soyadi : AHMET ER
Ünvan : Öğr. Gör.
Birim : SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ahmeter

Adi Soyadi : AYŞE MÜGE DEMİRAL
Ünvan : MALİ HİZMETLER UZMANI
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/amugedenizalti

Adi Soyadi : MAZLUM DOĞAN
Ünvan : MEMUR
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/mazlumdogan

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü