İç Kontrol-Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

Adı Soyadı : AHMET ER
Ünvan : Öğr. Gör.
Birim : SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ahmeter

Adı Soyadı : AYŞE MÜGE DEMİRAL
Ünvan : MALİ HİZMETLER UZMANI
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/amugedenizalti

Adı Soyadı : MAZLUM DOĞAN
Ünvan : MEMUR
Birim : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/mazlumdogan

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum