İş Akışı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
13738_1810301539735.pdf RD-STR-SR-053 Gelen Gizli Evrak İş Akışı
65993_1810301539563.pdf RD-STR-SR-054 Gelen Evrak İş Akışı
14102_1810301540282.pdf RD-STR-SR-055 Giden Evrak İş Akışı
41395_1810301540829.pdf RD-STR-SR-056 Atık Beyanı İşlemleri

Ön Mali Kontrol Birimi

51286_1810301036840.pdf RD-STR-SR-050 Taahhüt ve Sözleşme Tasarıları

53216_181030103743.pdf RD-STR-SR-051 Yan Ödeme Cetvelleri İş Akışı

66435_1810301037809.pdf RD-STR-SR-052 Proje Ödemeleri İş Akışı

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

72923_1810301041575.pdf RD-STR-SR-031 Ödeme İşlemleri İş Akışı

65460_1810301042638.pdf RD-STR-SR-033 Yolluk Ödemesi İşlemleri İş Akışı

24697_1810301042138.pdf RD-STR-SR-034 Vezne İşlemleri İş Akışı

79142_1810301043560.pdf RD-STR-SR-035 Teminat Mektupları Gelişi İş Akışı

29771_1810301043560.pdf RD-STR-SR-036 Teminat Mektuplarının İadesi İş Akışı

8849_1810301043575.pdf RD-STR-SR-037 Kira Tahsilat İşlemleri İş Akışı

25674_1810301044716.pdf RD-STR-SR-038 Kamu Zararı İşlemleri İş Akışı

79024_1810301044841.pdf RD-STR-SR-039 Ek Ders İş Akışı

97378_1810301044200.pdf RD-STR-SR-040 Avukatlık ve Vekalet İş Akışı

36445_1810301045497.pdf RD-STR-SR-041 Beyanname İşlemleri İş Akışı

13040_1810301045669.pdf RD-STR-SR-042 İcra-BES-Nafaka-Sendika-Kefalet-SGK-Emsan Kesinti İşlemleri İş Akışı

64973_181030104513.pdf RD-STR-SR-043 Kesin Hesap İşlemleri- İş Akışı

79279_1810301046872.pdf RD-STR-SR-044 Hurda taşınır İşlemleri İş Akışı

2433_1810301046513.pdf RD-STR-SR-045 Taşınır Bağış ve Yardım Alma İşlemleri İş Akışı

80325_1810301046826.pdf RD-STR-SR-046 Taşınır Devir İşlemleri İş Akışı

70973_1810301047748.pdf RD-STR-SR-047 Tüketim Malzemelerinin Dönem Çıkış İşlemleri İş Akışı

70994_1810301047779.pdf RD-STR-SR-048 Taşınır Kesin Hesap İşlemleri

7339_1810301047951.pdf RD-STR-SR-049 Avans ve Krediler İş Akışı

İç Kontrol-Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

28551_1810301111266.pdf RD-STR-SR-001 Stratejik Plan Hazırlık Süreci İş Akışı

14941_1810301111641.pdf RD-STR-SR-002 Stratejik Plan Durum Analizi İş Akışı

36880_1810301111344.pdf RD-STR-SR-003 Stratejik Plan Geleceğe Bakışın Belirlenmesi İş Akışı

1351_181030111247.pdf RD-STR-SR-004 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi İş Akışı

29296_1810301112766.pdf RD-STR-SR-005 Stratejik Plan Strateji Geliştirme Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejilerin Belirlenmesi İş Akışı

42627_1810301112969.pdf RD-STR-SR-006 Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Süreci İş Akışı

63703_1810301113454.pdf RD-STR-SR-007 Uyum Eylem Planı Oluşturulması İş Akışı

19454_1810301113219.pdf RD-STR-SR-008 Uyum Eylem Planının Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi İş Akışı

41071_1810301113438.pdf RD-STR-SR-009 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu İş Akışı

76972_1810301113485.pdf RD-STR-SR-010 Risk Strateji Belgesi İş Akışı

43092_181030111448.pdf RD-STR-SR-011 Hassas Görevler İş Akışı

46608_181030111416.pdf RD-STR-SR-012 KİDR Hazırlık Süreci İş Akışı

Bütçe ve Performans Programı Birimi

72958_1810301134363.pdf RD-STR-SR-013 Aylık Nakit Talebi İşlemi İş Akışı

17903_1810301134831.pdf RD-STR-SR-014 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akışı

9857_181030113497.pdf RD-STR-SR-015 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akışı

46080_1810301135628.pdf RD-STR-SR-016 Bütçe İptal İşlemleri İş Akışı

76095_1810301135300.pdf RD-STR-SR-017 Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akışı

68161_18103011353.pdf RD-STR-SR-018 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip Ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İş Akışı

67537_181030113666.pdf RD-STR-SR-019 Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İş Akışı

1082_1810301136535.pdf RD-STR-SR-020 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Hazırlama İş Akışı

72211_1810301137425.pdf RD-STR-SR-021 Ödenek Aktarma İş Akışı

36682_1810301137128.pdf RD-STR-SR-022 Ödenek Ekleme Belgesi İş Akışı

42267_181030113750.pdf RD-STR-SR-023 Ödenek Gönderme Belgesi İş Akışı

530_1810301138894.pdf RD-STR-SR-024 Performans Programı Hazırlama Süreci İş Akışı

69259_1810301138144.pdf RD-STR-SR-025 Tenkis Belgesi İşlemi İş Akışı

48779_1810301138285.pdf RD-STR-SR-026 Yatırım Bütçesi Hazırlama İş Akışı

5624_1810301138347.pdf RD-STR-SR-027 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İş Akışı

60392_1810301139254.pdf RD-STR-SR-028 Yatırımların Dönemsel İzlenmesi İş Akışı

21054_1810301139738.pdf RD-STR-SR-029 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İş Akışı

95992_1810301139848.pdf RD-STR-SR-030-%10 Doğrudan Temin Limitlerinin Tespiti İş Akışı


 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum