2018 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 1 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi

13 Aralık 18


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum