2018 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 1 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi

13 Aralık 18


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü