YÖNETMELİKLER

Strateji Gelistirme Birimlerinin Calisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Merkezi Yonetim Harcama Belgeleri Yonetmeligi

Ic Kontrol ve On Mali Kontrole Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik

On Odeme Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Tasinir Mal Yonetmeligi

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği (Sayı: 21016)

Kamu Zararlarinin Tahsiline Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik

Avrupa Birligi ve Uluslararasi Kuruluslarin Kaynaklarindan Kamu Idarelerine Proje Karsiligi Aktarilan Hibe Tutarlarinin Harcanmasi ve Muhasebelestirilmesine Iliskin Yonetmelik

Avrupa Birliğinden Sağlanan Mali Yardımlar Kapsamındaki Ortak Finansman, Ödemeler ve Diğer Mali Konulara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 
 

Kamu Idarelerince Haziranacak Faaliyet Raporlari Hakkinda Yonetmelik

Kamu Idarelerinde Stratejik Planlamaya Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Kaydina Iliskin Yonetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Tahsis ve Devri Hakkinda Yonetmelik

Mali Hizmetler Uzmanligi Yonetmeligi

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Gorevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Calisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Genel Yonetim Muhasebe Yonetmeligi

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi

          Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ek 1

          Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ek 2

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ek 3

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ek
Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik

Elektronik Ihale Uygulama Yonetmeligi

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum