Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü