Görevden Ayrılma Raporu


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü