Değerlerimiz

 • Katılımcılık
 • Süreklilik ve Mükemmellik
 • Fırsat Eşitliği
 • İşbirliği ve Dayanışma
 • Nesnellik
 • Yenilikçilik
 • Sorumluluk Bilinci
 • Paydaş Memnuniyeti
 • Güvenilirlik
 • Çözüm Odaklılık
 • Saydamlık
 • Süreklilik
 • Evrensel Hukuk İlkelerine Bağlılık


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum