Mobil Menü

Birim Ziyaretleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Devam Etti 05 Nisan 2017


Birim Ziyaretleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Devam Etti


31.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete Daire Başkanımız Alaattin SORUKLU, Muhasebe Biriminden; Serdar Balıkçı, Yusuf Ünal, M. Emin EROL Bütçe ve Performans Programı Biriminden; İpek ÖZER, Feride KÖYLÜ, Kenan EMİROĞLU Stratejik Planlama Biriminden; A. Müge DEMİRAL’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı olarak 2016 mali yılı değerlendirilerek 2017 mali yılı hakkında bilgi verildi.