Mobil Menü

Birim Ziyaretleri Sağlık Yüksekokulu ile Devam Etti 05 Nisan 2017


Birim Ziyaretleri Sağlık Yüksekokulu ile Devam Etti

30.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete Daire Başkanımız Alaattin SORUKLU, Muhasebe Biriminden; Serdar Balıkçı, O. Yüksel SÖNMEZ, Ayşegül AYDIN,  M. Emin EROL Bütçe ve Performans Programı Biriminden; İpek ÖZER, Feride KÖYLÜ, Kenan EMİROĞLU Stratejik Planlama Biriminden; A. Müge DEMİRAL’ın katılımıyla gerçekleştirildi                                  .

Gerçekleştirilen ziyarette 2016 mali yılı değerlendirilerek 2017 mali yılından beklentiler ve istekler aktarıldı.

Başkanımız Alaattin SORUKLU ağustos ayında görevine başlayan Sağlık Yüksekokulu Müdürü Cem KOÇAK’a hem hayırlı olsun demek hem de her yıl gerçekleştirdikleri birim ziyaretleri ile işbirliğini, kurumsal kaliteyi, iş yapabilirliği maksimum düzeye ulaştırmak olduğunu ifade ederek Sağlık Yüksekokulu Müdürü Cem KOÇAK’a ve Sağlık Yüksekokul personeline işbirliğine sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Cem KOÇAK ise ağustos ayından beri bu görevde olduğunu ancak Üniversitemizin kurulduğu günden itibaren Üniversitemizin değişik kademelerinde Başkanımız ile iş birliği için de çalıştıklarını ifade ederek. Üniversitemizin ilk yıllarından bugünlere çok büyük aşamalar kaydettiğini bunun da işbirliği ile sağlandığını ifade ederek ziyaretlerinden dolayı Başkanımız Alaattin SORUKLU’ya teşekkür etti.