Mobil Menü

2017 Yılı Birim Ziyaretlerine Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu ile Devam Edildi 05 Nisan 2017


2017 Yılı Birim Ziyaretlerine Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu ile Devam Edildi

30.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete Daire Başkanımız Alaattin SORUKLU, Muhasebe Biriminden; Serdar Balıkçı, O. Yüksel SÖNMEZ, Ayşegül AYDIN, M. Emin EROL Bütçe ve Performans Programı Biriminden; İpek ÖZER, Feride KÖYLÜ, Kenan EMİROĞLU Stratejik Planlama Biriminden; A. Müge DEMİRAL’ın katılımıyla gerçekleştirildi                                   .

Gerçekleştirilen ziyarette 2016 mali yılı değerlendirilerek 2017 mali yılı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başkanımız Alaattin SORUKLU tasarruf tedbirleri çerçevesinde serbest bırakılan ödenekler hakkında bilgi verdi ödeneklerin ağırlıklı olarak maaş harcamalarının olduğunu ifade etti.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Faruk YAMANER ise bu ziyaretlerin işbirliğini artırması açısından önemli olduğunu belirterek Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu olarak haziran ayında yeni yerlerine geçeceklerini söyleyerek yeni yerlerinde mal ve malzemelerinin tamamlandığını ama daha önceki yerlerinden çıkan eski mal ve malzemelerin atıl kalmaması ve bu malzemelerin değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek. Ziyaretinde dolayı Başkanımız Alaattin SORUKLU ve başkanlığımız personeline teşekkür etti.

Başkanımız Alaattin SORUKLU ise eski mal ve malzemelerin kullanılacak durumda olanların değerlendirildiğini, kullanılamayacak durumda olanların ise hurdaya ayrıldığını ifade ederek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile uyum ve işbirliği içinde çalışmalarından dolayı arttığını Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Faruk YAMANER ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu personeline teşekkür etti.