2019 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No1)

02 Ocak 19


Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü